logo

Calabresa

continental

Muçarela, fatias de calabresa e cebola em rodelas

Mozarella cheese, brazilian pepperoni and onion

R$ 59.00

Back